HISTORIE
AF KLOSTERET I DANMARK

Vi er et internationalt katolsk ordensfællesskab. I 1916 blev vore søstre sendt til Danmark for at hjælpe med pastoralarbejde på øen Bornholm. I 1959 købte vore søstre den gamle herregård med navnet „Nordvanggaard“ i Birkerød og indrettede den som plejehjem, børnehave og katolsk kirkecenter. Gennem mange år har søstrene levet og virket her og skabt gode relationer til kommunen, naboer og venner. Plejehjemmet og senere hen også børnehaven overgik i kommunens regi efter at de sidste søstre gik på pension.

I september 2013 blev så også den katolske kirke nedlagt, fordi vi besluttede at sælge vores ejendom. Huset og grunden med alt i alt 9.000 kvm var for stor til at bebo og vedligeholde.

Den 1. maj 2015 købte Rudersdal kommunen Nordvanggaard og indrettede den som fl ygtningecenter, hvor mennesker fra de krigsramte områder i Syrien, Irak og Somalia kunne fi nde et tilfl ugtssted, mens vi søstre gik i gang med at bygge et nyt kloster i Holte

Den 16. juni 2017 fl yttede vi ind i det nye kloster. VI - det er: